Висока чистота, готов за употреба 33% урея в ултра чиста вода. Използва се като добавка в тежкотоварни дизелови двигатели, които са оборудвани със системи за селективно каталитично редуциране с цел намаляване на азотните окиси в двигателя (NOx). Подходящ е за двигатели Euro IV и V и Euro VI. НЕ трябва да се добавя в резервоара за гориво. Той се съхранява в стоманени резервоари до резервоара за гориво и се напръсква директно в тръбата за отработените газове. Разходът му е 3-4% (за покриване на стандартите Euro IV) и 5-7% (за покриване на стандартите Euro V) от разхода на гориво.

ISO 22241; DIN 70070