Специално се обработва в колони за йонообмен за отстраняване на солите и съдържанието на хлор. Подходящ за зареждане на автомобилни акумулатори.