QHSE

Законодателство

РЕГИСТРАЦИЯ, ОЦЕНКА И ОДОБРЕНИЕ НА ХИМИКАЛИТЕ (REACH) Основните смазочни материали, произведени или внесени в Европа, трябва да бъдат регистрирани в […]

Здраве и безопасност – добри практики

Според информацията, и правилата, предвидени в регламента REACH, наредбата и на рамковото законодателство относно отпадъците, има набор от най-добри практики […]

Смазочни материали и околна среда

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА СМАЗОЧНИТЕ ПРОДУКТИ Животът на смазочните материали започва от нефтения кладенец, от който се добива суровото масло и […]