Technology

Технология TriboACT

Технологията TriboACT® (изключително патентована от LPC) се основава на една иновативна и специална „система” за добавки, поради различните полярности на […]

Какво представляват маслата

Маслата са високо технологични продукти, които се считат за неразделни функционални части на всяко машинно оборудване. Правилният избор и употреба на маслата […]

Категории масла

ДВИГАТЕЛНИ МАСЛА Те са минерали, синтетични или полусинтетични, според вида на основното масло (минерал, синтетичен или смес) Стандартното им съдържание […]