Технология TriboACT

Технологията TriboACT® (изключително патентована от LPC) се основава на една иновативна и специална „система” за добавки, поради различните полярности на съставките й, активира силни химически реакции, утвърждавайки по този начин максимална защитата, която осигурява маслото на двигателя. Силните действия и взаимодействията на съставките на TriboACT® засилват важните трибологични характеристики на маслото:

  • Консистенцията на масленото покритие на клапаните
  • Намалява износването на буталата и на буталните пръстени
  • Почистващата способност на маслото в района на турбокомпресора (turbo)
  • Пестенето на гориво

TriboACT® Formula осигурява технологично превъзходство и иновация на маслото. Развитието на технологията TriboACT® е резултат на 35 годишен опит, изследване и развитие на маслата, както и на важни инвестиции и стратегически сътрудничества, с цел образуването на продукти от висока технология и стойност.